Проект: Модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови

1. Информация относно проекта

2. Заповед

3. Покана

4. Обява

5. Образци на документи

6. Протокол