Повече информация как да получим административна услуга от Община Братя Даскалови - ТУК

Вътрешни правила за организация на административното Обслужване в община Братя Даскалови - ТУК

Вида на административните услуги,извършвани от Община Братя Даскалови,по дирекции,може да протчетете - ТУК