Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Заместник кметове - ТУК 

Кметски наместници - ТУК

Секретар на Община - ТУК

Дирекция ФСДПИОПД - ТУК

Дирекция АООСИД - ТУК + ТУК + ТУК 

Дирекция УТИСПП - ТУК + ТУК + ТУК + ТУК

Директори на детски градини - ТУК

Звено "Вътрешен одит" - ТУК

Управител на Домашен социален патронаж - ТУК

Управител на Дневен център за стари хора - ТУК

Главен архитект - ТУК

 

 

 

Сградата на община Братя Даскалови се намира в с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55. Състои от 2 корпуса с общо 42 стаи. Единия корпус е на 2 етажа, а другия – 4 етажен. В сградата на общината на партер (1 етаж) се помещават: полицейски участък Братя Даскалови, служба "Местни данъци и такси" и Центъра за услуги и информация.

 За нуждите на своята работа на всеки служител е осигурена компютърна конфигурация, принтери и копирни машини, необходими за изпълнение на служебните задължения.

 Всички компютри са свързани в локална мрежа и разполагат с достъп до интернет, като за деловодната дейност се използва програмния продукт “Архимед”. 

 Община Братя Даскалови обхваща 23 населени места. В 10 от тях са назначени кметски наместници, в 12 има избрани кметове. Общинският център се намира в село Братя Даскалови.

За контакти с общинска администрация Братя Даскалови:

Длъжност

Име, фамилия

Телефон

E-mail

Кмет на община

Иван Стоянов Танев

04134/2260

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. кмет

Галина Радева

04134/2302

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. кмет

Емил Филипов 

04134/2406

 

Секретар

Мануела Делчева

04134/2388

 

Вътрешен одитор

Стоянка Генова - ръководител

Карина Ковачева - стажант одитор

   

ДИРЕКЦИЯ „ФСДПИОПД”

Директор

 

04134/2353

 

„Счетоводен”

Главен счетоводител

Злати Енев

04134/2328

 

„Бюджет и Финанси”

Златка Атанасова

04134/2359

 

Каса

Мария Примова

04134/2224

 

Старши счетоводители

Надежда Делева

Ивелина Стоянова

Димитър Трендафилов

0884216678

 

„Местни данъци и такси”

Касиер

Мария Атанасова

04134/2418
0882568048

 

Старши Експерт

Галина Неделчева

04134/2418
0882568048

 

Експерт

Мария Иванова

04134/2418
0882568048

 

ДИРЕКЦИЯ „ АООСИД”

Директор

Петя Михайлова

04134/2312

 

специалист ЕСГРАОН      Иванка Нешева                         04134/2234

 

„Образование и култура”

Мл.експерт

Радослава Колева

04134/2362

 

„Социално-икономическа политика и инвестиции”

Мл.експерт

Георги Илев

04134/2395

 

„Деловодство и Център за услуги и информация”

Специалисти

Екатерина Савова

Гергана Тотева

04134/2266
0884224604

 

„ОМП”

Експерт

Иван Ангелов

04134/2373
0884302342

 

Дежурни в ОбСС

 

04134/2270

 

„Човешки ресурси”

Експерт

Марияна Генова

04134/2203

 

ДИРЕКЦИЯ „УТИСПП”

Директор

Росен Иванов

04134/2411

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

“Програми и проекти”

Експерти

Петьо Вълчев

Нели Добрева

Янка Гайджаджийска

арх.Надя Генова

0884915819
0884483076

 

Техническа служба „Кадастрален план”

Специалисти

Ивелина Борисова

Станка Христова

Надежда Тенева

Нефизе Джавит Манат-Жекова

04134/2458

 

Главен архитект

Арх.Божидар Георгиев

0882486001

 

Общинска собственост

Специалисти

Венета Иванова

Ивелина Димова

Жана Милева

04134/2367
0882513998

 

Юрисконсулт

     

 

Длъжност, име

Местоположение

Телефон

Кмет с.Оризово – Никола Чакъров

 с. Оризово

04132/2260      

Кмет с.Гранит – Антоний Димитров

 с. Гранит

04133/1260      

Кмет с.Мирово – Димитър Мурджов

с. Мирово

04135/0260  

Кмет с.Плодовитово – Димитър Иванов

 с. Плодовитово

04135/3260    

Кмет с.Черна гора – Атанаска Атанасова

 с. Черна гора

04136/2260    

Кмет с.Партизанин - Ганчо Танев

  с. Партизанин

04135/1260   

Кмет с.Опълченец – Тони Калоферова

с. Опълченец

04135/8260

Кметски наместник с.Съединение – Михаил Славов

с. Съединение

04133/4260 

Кметски наместник с. Долно ново село - Видко Нешев

с. Долно ново село

04133/2412

Кметски наместник с. Горно ново село - Юсеин Филинта

с. Горно ново село

04133/2415

Кметство с. Найденово - Светла Грозева

с. Найденово

04133/2460

Кметски наместник с. Малко Дряново 

с. Малко Дряново

04133/2563

Кметски наместник с. Сърневец - Димитър Димитров

с. Сърневец

04133/7260

Кметски наместник с. Марково - Иван Стефанов

с. Марково

04137/2464

Кметски наместник с. Малък дол - Видка Вълчева

с. Малък дол

04137/2443

Кметски наместник с. Голям дол - Радка Сребрева

с. Голям дол

04134/2253

Кметски наместник с. Славянин 

с. Славянин

04137/2406

Кмет с. Медово - Станка Стоянова

с. Медово

04137/2387

Кмет с. Верен - Николай Чиликов

с. Верен

04137/2260

Кметски наместник с. Кольо Мариново - Тотьо Тотев

с. Кольо Мариново

04137/2221

Кмет с. Горно Белево - Таньо Иванов

с. Горно Белево

04135/1366

Кмет с. Православ - Жеко Михайлов

с. Православ

04137/2343