Местоположение -  в сградата на Община Братя Даскалови

на адрес: с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, етаж 1

Работно време - от 08:00 до 16:45 часа                               

Телефон (04134) 2266

Ел.Поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемат се заявления за предоставяне на услуги от Дирекция "УТИСПП", Дирекция "АООСИД" и Дирекция "ФСДПИОПД" (включващи - заявления за сключване на граждански брак; получават се удостоверенията за раждане - оригинал заедно с удостоверението за живородени деца, което е необходимо за получаване на еднократната помощ при раждане, заявления за предоставяне на услуги от "Общинска собственост" и предоставя документация за участие в текущите търгове и в текущите обществени поръчки срещу представяне на касов ордер за закупени книжа, приемат заявления за предоставяне на услуги от строителни техници и гл.архитект и др.)

Образци:

 1. Искане за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 2. Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 3. Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 4. Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
 5. Заявление за издаване на удостоверение за многодетна майка
 6. Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 7. Заявление за достъп до обществена информация (за физически лица)
 8. Заявление за достъп до обществена информация (за юридически лица)
 9. Заявление за легализиране на удостоверение
 10. Заявление за сключване на граждански брак
 11. Заявление за издаване на заверка на копие на документ
 12. Искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 13. Декларация по чл.21 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови, за определяне на размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци 
 14. Декларация по чл.23 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване