Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Заповед № РД 457/26.10.2020 г. - Тук!

Заповед № РД 455/26.10.2020 г. - Тук!

 

Цялата заповед може да прочетете - ТУК !!!

 ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тел. 0883467080 – Емил Филипов                                                    

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тел. 0882480825 – Петя Михайлова

СЕКРЕТАР - Тел. 0885304832 – Мануела Делчева

                         


Телефони за връзка с Мобилните екипи за обслужване на  населението

- За доставка на хранителни продукти, лекарства и стоки от първа необходимост, в т.ч. заплащане на битови сметки – 0884483074

- Предоставяне на здравно обслужване и консултиране – 0885494921

              

 

Във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на община Братя Даскалови и след заседание на общинския оперативен щаб, със заповеди на кмета на общината се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Общината, считано от 00:00 часа на 14.10.2020 г. до 24:00 часа на 27.10.2020 г.

- ограничава се достъпа на външни лица в сградата на Община Братя Даскалови;

- преустановяват се груповите празненства на открито и закрито /в т.ч. сватби, кръщенета и други./;

- преустановяват се културните и развлекателните мероприятия.

Към момента на територията на общината има потвърдени 6 случая на лица, диагностицирани с коронавирус, като едно от лицата е служител на ДГ „Детелина” с. Оризово и потребител на ЦСРИ с. Оризово. В тази връзка със заповед на кмета на Общината се преустановява дейността на двете институции до 16.10.2020 г. вкл., като на 14.10.2020 г. ще бъде извършена крайна дезинфекция в помещенията, а на контактните лица от персонала ще бъдат направени PCR тестове.

На 14.10.2020 г. ще стартира дезинфекция на обществените места в с. Оризово. Със съдействието на РУ „Полиция” - Чирпан ще се упражнява строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Братя Даскалови.

 

Заповед № РД - 437/ 13.10.2020 - Тук!

Заповед № РД - 438/ 13.10.2020 - Тук!

Заповед № РД - 439/ 13.10.2020 - Тук!

 

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!!! 

 


Заповед на Министерството на здравеопазването № РД-01-197/11.04.2020 г.

Детайли

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!!!

 


 

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!!!

 


 

 


 

  Община Братя Даскалови откри дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане дейността на Временния оперативен щаб в условия на извънредна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19. Дарените средства ще се използват за осигуряване на предпазни средства и дезинфектанти за населението на общината.
Граждани и фирми, които имат готовност и желание за парични дарения, могат да ги преведат по следната сметка:

Дарителска сметка на Община Братя Даскалови:

IBAN: BG59UNCR76308400001201
BIC: UNCRBGSF
Код за дарения от страната: 445100
Код за дарения от чужбина: 445200

  При необходимост на дарителите ще се издават свидетелства за дарение.

  Община Братя Даскалови приема и дарения под формата на дезинфектанти, защитни средства - маски, шлемове, костюми и др. Даренията се приемат на адрес: с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55

За осигуряване на максимална прозрачност и отчетност на дарените средства и материали, сформирана със заповед на кмета на Община Братя Даскалови комисия ще контролира и управлява дарените средства, като се отчете пред обществеността след края на извънредното положение.

Телефон за връзка: 0883467080

 


 

   Със заповед на областния управител на Стара Загора се въвежда вечерен час за всички граждани на територията на областта. Забраната за излизане на граждани от домовете им ще важи от 21,00 ч. до 5,00 ч. Вечерният час няма да важи за работещите на смени, лицата, отиващи и връщащи се от работа, и за лицата, нуждаещи се от медицински грижи.

 


 

  Регистрираните доброволци към Община Братя Даскалови са 35 човека от 15 населени места. След извършено обучение и инструктаж за безопасна работа, доброволците ще са в услуга на гражданите при извършване на доставки на лекарства и хранителни продукти. Ще оказват помощ на самотните и възрастни хора в общината и ще подпомагат Временният оперативен щаб за поддържане на реда и мерките за сигурност, въведени с обвяването на извънредното положение.

 

За населените места, в които няма регистрирани доброволци, при необходимост ще бъдат командировани такива от други населени места.

Броят на доброволците по населени места е както следва:
Братя Даскалови – 4
Верен – 2
Горно Белево – 3
Горно Ново село – 3
Долно Ново село – 2
Колю Мариново – 1
Марково – 1
Медово – 2
Мирово – 1
Найденово – 3
Партизанин – 4
Православ – 1
Плодовитово – 1
Съединение – 2
Черна гора - 5