Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по: 

 чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: 

 Общински съветници /мандат 2015-2019 г./ ТУК

 Кметове /мандат 2015-2019 г./  ТУК