Проверка за граждани по ЕГН в избирателните списъци може да направите ТУК!

Проверка за граждани по Адрес в избирателните списъци може да направите ТУК!

За провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Братя Даскалови  за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Консултациите ще се проведат на 17.04.2019 г. /сряда/ от 09.30 часа в стая 23 на втория етаж в сградата на Община Братя Даскалови

Цялата покана и документите който се изискват може да прочетете ТУК!

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 41,ал. 3 от Изборния кодекс, определям местата за обявяване на избирателните списъци по населени места в община Братя Даскалови за провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. 

Цялата заповед и списъците може да прочетете ТУК!

                                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  - ТУК!

                          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от

                                           Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 53/19.03.2019 г.,  обн. в ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на  26.05.2019 г.

Цялата заповед може да прочетете ТУК!