На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 53/19.03.2019 г.,  обн. в ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на  26.05.2019 г.

Цялата заповед може да прочетете ТУК!