Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 41,ал. 3 от Изборния кодекс, определям местата за обявяване на избирателните списъци по населени места в община Братя Даскалови за провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. 

Цялата заповед и списъците може да прочетете ТУК!