Детайли

Месец януари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2018 г.

 

Бюджет на Община Братя Даскалови за 2018 година приет с Решение № 393 от 09.02.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

Приходи линк ТУК !

Разходи линк ТУК !


Инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2018 година приета с Решение № 393 от 09.02.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

Инвестиционна програма линк ТУК !