Месец Септември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.09.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.09.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

 

Детайли

Месец Август 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.08.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

 

Детайли

Месец Юли 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.07.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.07.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

 

Детайли

Месец Юни 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.06.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.06.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

 

Детайли

Месец Май 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.05.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.05.2018г.

 

Детайли

 Месец Април 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.04.2018 г.

 

Детайли

Месец Март 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.03.2018 г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

 

 Детайли

Месец Февруари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 28.02.2018 г.

 

 Детайли

Месец януари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2018 г.

 

 

П О К А Н А 

за публично  обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на 
Община Братя Даскалови за 2017
 година

  

         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2017 година.

Каним   жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 08.06.2018 година от 09.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2017 година.

Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес: kmet@bratia-daskalovi.com

 

Председател на Общински съвет

 

Петко Михайлов