Месец Октомври 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.10.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.10.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.10.2018 г.

Месец Септември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.09.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.09.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

 

Детайли

Месец Август 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.08.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

 

Детайли

Месец Юли 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.07.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.07.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

 

Детайли

Месец Юни 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.06.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.06.2018г.

Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Детайли

Месец Май 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.05.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.05.2018г.

 

Детайли

 Месец Април 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.04.2018 г.

 

Детайли

Месец Март 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.03.2018 г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

 

 Детайли

Месец Февруари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 28.02.2018 г.

 

 Детайли

Месец януари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2018 г.