Бюджет на Община Братя Даскалови за 2019 година приет с Решение № 519 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Братя Даскалови линк - ТУК

Приходи линк - ТУК

Разходи линк - ТУК


Инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2019 година приета с Решение № 519 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Братя Даскалови линк - ТУК