Бюджет на Община Братя Даскалови за 2019 година приет с Решение № 519 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Братя Даскалови линк - ТУК

Приходи линк - ТУК

Разходи линк - ТУК


Инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2019 година приета с Решение № 519 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Братя Даскалови линк - ТУК

Месец Декември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.12.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.12.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

 

Детайли

Месец Ноември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.11.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.11.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.11.2018 г.

 

Детайли

Месец Октомври 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.10.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.10.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.10.2018 г.

 

Детайли

Месец Септември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.09.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.09.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

 

Детайли

Месец Август 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.08.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

 

Детайли

Месец Юли 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.07.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.07.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

 

Детайли

Месец Юни 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.06.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.06.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

 

Детайли

Месец Май 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.05.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.05.2018г.

 

Детайли

 Месец Април 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.04.2018 г.

 

Детайли

Месец Март 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.03.2018 г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

 

 Детайли

Месец Февруари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 28.02.2018 г.

 

 Детайли

Месец януари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2018 г.