Отчет за касово изпълнение на бюджета


Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ

Бюджет на Община Братя Даскалови за 2018 година приет с Решение № 393 от 09.02.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

Приходи линк ТУК !

Разходи линк ТУК !


Инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2018 година приета с Решение № 393 от 09.02.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

Инвестиционна програма линк ТУК !