Месец август 2017 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета


Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ