П О К А Н А 

за публично  обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на
Община Братя Даскалови за 201
6 година

  

         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2016 година.

Каним   жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 20.06.2017 година от 09.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2016 година.

Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес: kmet@bratia-daskalovi.com

 

Председател на Общински съвет

 

Петко Михайлов