Месец Януари 2015 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2015 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 31.01.2015 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2015 г.

------------------------------------------------

 Месец Февруари 2015 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2015 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 28.02.2015 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 28.02.2015 г.

----------------------------------------------

 Месец Март 2015 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 31.03.2015 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.03.2015 г.

-----------------------------------------------

 Месец Април 2015 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2015 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 30.04.2015 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.04.2015 г.

 

-----------------------------------------------

 

 Месец Май 2015 

 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2015 г.

 

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 31.05.2015 г.

 

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.05.2015 г.

-----------------------------------------------

 Месец Юни 2015 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 30.06.2015 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.06.2015 г.

 

Правилата са разработени в съответствие с въведените указания на ДДС № 04 от 01.04.2010 г. и ДДС 14 от 30.12.2013г. за регулярно изготвяне и представяне от бюджетните предприятия в Министерството на финансите на информация за поетите ангажименти възникнали и реализирани, и нови задължения за разходи по общинския бюджет и сметки за средства от ЕС. Те са в допълнение към информацията за отчитането на касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

Правилата може да отворите ТУК!

Правилника за документооборота в Община Братя Даскалови може да отворите ТУК!