Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019 г.

    1.1 приходи - ТУК!

    1.2 разходи - ТУК!


2. Отчет на капиталовите разходи за 2019 г.  - ТУК!


3. Отчет на СЕС за 2019 г. - ТУК!


4. Баланс 2019 - ТУК!


5. Отчет за приходите и разходите 2019 - ТУК!

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.04.2020 г.


 Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 30.04.2020 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.04.2020 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 30.04.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 29.02.2020 г.


 Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 29.02.2020 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 29.02.2020 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 29.02.2020 г.

Детайли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2020 г.


 Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 31.01.2020 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.01.2020 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 31.01.2020 г.