Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Кога:

Понеделник 29.3.2021 г. 10:00 – 12:00

Къде:Microsoft Teams Meeting - ТУК!

 

Кога:

Вторник 30.3.2021 г. 10:00 – 12:00

Къде:Microsoft Teams Meeting - ТУК!

 

След отваряне на страницата, иберете 'Гледай в интернет вместо това'.

Можете да се присъедините без създаване на регистрация, като изберете 'Анонимно присъединяване'

Можете да задавате въпроси, като ползвате 'Задайте въпрос' долу вдясно.

ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА СИК след отварянето на този линк изберете от 'АРХИВ' датата 24.03.2021.

Налични са два обучителни материала от 12:03 и 12:34.     

Чрез мобилни устройства: Обучителен материал - ТУК!

За въпроси: 042 613215, 042 613224, 042 613249 и +359 886 880 063, както и ел.поща на РИК Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За СИК с произвеждане на машинно гласуване: Обучителен видео материал - ТУК! И допълнителни материали: Ръководство и Брошура

З А П О В Е Д

№ РД – 147/18.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 9/14.01.2021 г., обн. в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ИЗМЕНЯМ:

 Моя заповед № РД-056/04.02.2021 г. за образуване на избирателните секции на територията на община Братя Даскалови във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. – Приложение № 1, както следва:

 1. ОПРЕДЕЛЯМ адрес на мястото за гласуване в с. Колю Мариново, секция № 270400016 – Клуб на пенсионера.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Братя Даскалови и да се изпрати на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез ТЗ ГРАО – Стара Загора и на Районната избирателна комисия.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мануела Димитрова Делчева – Секретар на Община Братя Даскалови.

 

 ИВАН ТАНЕВ: …………/П/….……..

Кмет на Община Братя Даскалови

Целия списък може да прочетете - ТУК!

 

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г. на ЦИК - ТУК!