Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

                                              ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I -ТУК!

            за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.