Обявление за набиране на предложения за доставки на продукти по двете схеми може да прочетете ТУК!

Цялата информация  за ОВОС  на Инвестиционно предложение ,,Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец" в с. Гранит, общ. Братя Даскалови може да прочетете ТУК!

Проткол по чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти /пасища,мери и ливади/ 

 Целия протокол може да прочетете ТУК!

Цялото уведомление  за инвестиционно предложение от УНИСЕЛТ ООД за производство на биологичен тор може да прочетете ТУК!