Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 може да прочетете ТУК!