Община Братя Даскалови кани всички граждани на обществено обсъждане на Бюджет 2013 за Община Братя Даскалови, което ще се проведе на 07.02.2013 г. /четвъртък/ от 09.30 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, намираща се в с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55. Публичното обсъждане ще обхване:

1. Отчета за касово изпълнение на Бюджета на общината за 2012 г.
2. Проект за бюджет на Общината за 2013 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви информираме за постъпило: Уведомление за инвестиционно намерение от "Херон" ЕООД гр. Раковски.

Подробна информация: 1 - 2 - 3 - 4

Управителният съвет на Сдружение "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.9, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 31.01.2013 г. /четвъртък/ в 10.00 ч. в град Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, ет. 4, заседателна зала на Община Брезово.

ПОКАНА.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви информираме за постъпило: Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Бургас 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV и Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Пловдив 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV.

Възложител: П "Трафоелектроинвест" - НЕК ЕАД.

Може да се запознаете с пълният текст на Инвестиционното предложение - ТУК.