На основание Заповед № 023/28.11.2012 г. на Изпълнителния директор на Сдружение МИГ "Брезово, Братя Даскалови" и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни оценители, които да бъдат включвани в извършване на техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките по ос 1 и ос 3 от ПРСР, мерки 121, 122, 123, 311, 312, 313, 321, 322 СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАОВИ ОБЯВЯВА открит конкурс за избор на независими външни оценители.

Пълният текст на обявата, изискванията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи може да откриете ТУК.

Пълният набор от документи за кандидатстване може да свалите от: Приложение 1 - Приложение 2 - Приложение 3.

За повече информация се обръщайте към СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" - офис гр.Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, ет. 4, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2, чл. 176 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и т.2.1, т.3 и т.4.1. от Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на Централната избирателна комисия:

Покана до г-н Стефан Воденичаров - председател на Инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС.

Покана до местните ръководства на парламентарно представени партии /коалиции/ и НДСВ.

Повече информация може да получите в Център за услуги и информация намиращ се в с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, партерен етаж или на телефон 04134/2266

 

Съгласно чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, общинска администрация Братя Даскалови обявява публично копие от Решение № СЗ-95-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на капково напояване на лозов масив с площ 167 дка в имоти с № 062016, 063012, 062014, 062015, 063001, 062007, 057014, 063013, 062021, 063004, 063003, 063015, 063011, 063022, 063023, 063016 от землището на с. Гранит, община Братя Даскалови с възложител Илияна Доротеева Пенева, гр. Пловдив, ул. Цар Иван Александър № 18, ет. 2, ап. 2.

Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от предоставянето му. 

Копие на Решение № СЗ-95-ПР/2012 г. може да видите ТУК.

Обявление