Съгласно чл.15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявяваме Решение № СЗ-36-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 Пълният текст на Решението може да прочетете ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма и закупуване на технологично оборудване" в имот № 000512, землището на с.Партизанин, общ.Братя Даскалови".


Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно намерение: Изграждане на кравеферма и закупуване на технологично оборудване" в имот № 000512, землището на с.Партизанин, общ.Братя Даскалови" с възложител Жеко Пенев Жеков, гр. Гълъбово.


Подробна информация за инвестиционното намерение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., в Кметството в село Партизанин, както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 24.04.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Писмо от РИОСВ във връзка с инвестиционното предложение.

Уведомление за инвестиционно намерение от Жеко Пенев Жеков.

Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 г. съгласно чл.54, ал. 4 от Изборния кодекс.

Избирателни секции на територията на Община Братя Даскалови.

Места за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Братя Даскалови.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

В общинска администрация Братя Даскалови постъпи писмо от Национална електрическа компания - ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест" относно Процедура за определяне обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Бургас 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV и Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Пловдив 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV". От разгледаната приложена документация към писмото констатирахме, че инвестиционното предложение засяга Община Братя Даскалови при реализирането на Участък 1, Вариант 1, като трасето ще премине през землищата на с.Опълченец, с.Мирово, с.Оризово, с.Плодовитово.

Подробна информация за инвестиционното предложение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.

С писмото от НЕК ЕАД може да се запознаете - ТУК.