Протокол - чл.37м, ал.4 ЗСПЗЗ

Мери и пасища за индивидуално ползване 2019/2020 стоп.година

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел.: 088 555 8605

ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК