Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Съгласно Заповед №РД-09/10.01.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови е открит търг за наем и продажба на общинска собственост.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК. или на тел. 041342367 - Венета Иванова.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „СК1”, за напояване на посадъчен материал – декоративни дървета и храти в имот с номер 101004, местността „Ладовец” в землището на с.Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Във връзка с гласувано от Общински съвет Братя Даскалови Решение № 404/17.12.2013 г. за ПУП-ПЗ публикуваме информация, която може да прочетете ТУК.

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Административно обслужване, образование и социално-икономически дейности" в Община Братя Даскалови публикуваме обявление за допуснати и недопуснати кандидати.

Обявлението може да видите ТУК.