ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От Теленор България ЕАД Гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „ Изграждане на базова станция № 6157"

Местоположение: Базова станция № 6157, разположена в поземлен имот № 000016 в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

За контакти: Миглена Живкова Паунова

Адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе №128,ет.З

Тел:+359 896 82 00 85, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дата: 03.2017.Г

На основание чл.37и ал.3 ЗСПЗЗ публикуваме списък на имотите за индивидуално ползване с категория

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" с местонахождение: Урегулиран поземлен имот с номер V-318 в квартал 48, по плана на с. Съединение, намиращо се в бившия СТОПАНСКИ ДВОР на селото, община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" Възложител: "Агро Инфра" ООД, гр.София, ЕИК 204240518.

Повече информация може да получите от "Агро Инфра" ООД или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на ферма за кокошки-носачки с прилежащ склад" с местонахождение: Урегулиран поземлен имот с номер III-318 в квартал 49, по плана на с. СЪЕДИНЕНИЕ, намиращо се в бившия СТОПАНСКИ ДВОР на селото, община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Възложител: "Екофарм 04" ЕООД, гр.София, ЕИК 204284490

Повече информация може да получите от "Екофарм 04" ЕООД или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК