Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК

Информация по чл.12 от ЗЕЕ - ТУК

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 може да прочетете ТУК!