В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Камбанарийна кула към съществуващ ЦЪРКОВЕН ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ".
Местоположение: В с.Оризово, общ. Братя Даскалови - УПИ I-789, кв.45.

Възложител: ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ", тел.0886130258. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Базова станция №6353 с местоположение в УПИ VIII-475, кв.36 по ПРЗ на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора".

Възложител: "Теленор България" ЕАД, гр.София, Бизнес парк София, сграда 6

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "Теленор България" ЕАД, тел.0884752137. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Във връзка с гласувано от Общински съвет Братя Даскалови Решение № 93 /31.03.2016 г. и Решение № 94 /31.03.2016 г. за ПУП публикуваме информация, която може да прочетете ТУК.