ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Във връзка с гласувано от Общински съвет Братя Даскалови Решение № 93 /31.03.2016 г. и Решение № 94 /31.03.2016 г. за ПУП публикуваме информация, която може да прочетете ТУК.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за стартирала процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от един каптиран естествен извор КЕИ „ПС-Селото” (екплоатационен водоизточник) и един тръбен кладенец (ТК – резервен водоизточник), разположени на територията на имот № 227, кв.60 по ПРЗ на с.Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за стартиране на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от един каптиран естествен извор КЕИ „ПС-Селото” (екплоатационен водоизточник) и един тръбен кладенец (ТК – резервен водоизточник), разположени на територията на имот № 227, кв.60 по ПРЗ на с.Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Търговски крайпътен комплекс - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, КТП, изгребна яма и паркинг за леки автомобили в п.и.№ 072086 в зем. на с.Оризово, общ.Братя Даскалови АМ Тракия км 162+100 дясно".

Възложител: "БУЛПЕТРОЛ ГАЗ" ЕООД, ЕИК 203828358, адрес: гр.Видин, ул. Хан Аспарух №20, бл.2, вх.А, ап.3

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "БУЛПЕТРОЛ ГАЗ" ЕООД, тел.0899 879999. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.