Във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Готови за успех" изпълняван по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 Община Братя Даскалови набира оферти за оборудване и обзавеждане.

Офертите следва да отговарят на Техническото задание, с което може да се запознаете - ТУК

Офертите следва да съдържат данните от техническото задание, като спрямо количество и параметри се оферират цени.

Набирането на оферти ще продължи до 16:45 ч. на 10.05.2017 г., като същите може да изпращате на адрес: с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55

Проект „Готови за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

До всички заинтересовани страни

Община Братя Даскалови обявява Решение №239 от 27.02.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От Теленор България ЕАД Гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „ Изграждане на базова станция № 6157"

Местоположение: Базова станция № 6157, разположена в поземлен имот № 000016 в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

За контакти: Миглена Живкова Паунова

Адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе №128,ет.З

Тел:+359 896 82 00 85, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дата: 03.2017.Г