На основание чл.37и ал.3 ЗСПЗЗ публикуваме списък на имотите за индивидуално ползване с категория

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" с местонахождение: Урегулиран поземлен имот с номер V-318 в квартал 48, по плана на с. Съединение, намиращо се в бившия СТОПАНСКИ ДВОР на селото, община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" Възложител: "Агро Инфра" ООД, гр.София, ЕИК 204240518.

Повече информация може да получите от "Агро Инфра" ООД или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на ферма за кокошки-носачки с прилежащ склад" с местонахождение: Урегулиран поземлен имот с номер III-318 в квартал 49, по плана на с. СЪЕДИНЕНИЕ, намиращо се в бившия СТОПАНСКИ ДВОР на селото, община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Възложител: "Екофарм 04" ЕООД, гр.София, ЕИК 204284490

Повече информация може да получите от "Екофарм 04" ЕООД или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

Обявите може да прочетете на следните линкове по доло

Обява 1 Обява 2 Обява 3 Обява 4 Обява 5 Обява 6