Бюджет на общообразователните училища на територията на Община Братя Даскалови за 2015 г.

Бюджети на общообразователните училища на територията на Община Братя Даскалови за 2014 г.