Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Бюджет на общообразователните училища на територията на Община Братя Даскалови за 2019 г. ТУК.

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

 

 

Вх.  на заявлението за вписване / промяна

Наименование, адрес на управление и на ползване от детската градина

Година на основаване на детската градина

Единен идентификаци онен код или код по БУЛСТАТ

Юридическ и статут - вид, номер и дата на юридически я акт за създаване на детската градина

Източник на финансиране

Ръководство на детската градина (позиция, имена)

Видове дейности, за които е регистрирана детската градина

Адрес, телефон, елктронен адрес и официална интернет - страница

Основание за заличаване на регистрация та

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01-00-114 / 27.03.2018 г.

ДГ’Н.Й.Вапцаров” 6252 с. Гранит,

ул. „23-ти септември” 41

1954

000801279

 

Община Братя Даскалови

Директор

Минка Стоева Колева

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0887444876;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2

01-00-134 / 17.04.2018 г.

ДГ’Буратино”

6258 с. Черна гора, ул. „Кирил и Методий” 2

1993

833041119

Решение от 17.06.1993 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Делка Тодорова Савова

 

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0886429222

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

3

01-00-137 / 18.04.2018 г.

ДГ”Детелина”

6253 с. Оризово,

ул. „Гено Николов” 35

1977

000801432

Административен акт № 2 от 15.09.1977 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Мария Николова Стоянова

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

04132/22 23

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

4

01-00-137 / 18.04.2018 г.

ДГ”Детелина”-филиал  в с. Мирово,

ул. Спортна” 4

 

000801432

Решение на ОбС № 349/03.09.2013 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Мария Николова Стоянова

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

 

Преобразувана в ДГ „Смехоранчета” от 2018 г. 

5

01-00-144 / 23.04.2018 г.

ДГ”Боряна”с.Партизанин

1984

000801172

Акт за общинска собственост № 22/16.05.1984 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Маргарита Георгиева Василева

Отглеждане, възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0882351420;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

6

01-00-144 / 23.04.2018 г.

ДГ”Боряна”- филиал в с. Братя Даскалови

 

000801172

Решение на ОбС № 349/03.09.2013 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Маргарита Георгиева Василева

Отглеждане, възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0882351420;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преобразувана в ДГ „Незабравка” от 2018 г. 

7

01-00-144 / 23.04.2018 г.

ДГ”Боряна”- филиал в с. Найденово

 

000801172

Решение на ОбС № 349/03.09.2013 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Маргарита Георгиева Василева

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0882351420;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Преобразувана в ДГ „Иглика” от 2018 г

8

01-00-230 / 02.08.2018 г

ДГ”Смехоранчета”с. Мирово,

ул. Спортна” 4

2018

177290485

Заповед № РД-0316/13.07.2018 г. на кмета на Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Директор

Недялка Спасова Петкова

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст

dgmirovo@abv.bg

Преобразуване чрез разделяне чл.310,ал.5,чл.311,ал.1,чл.313,ал.1,т.3,чл.314,ал.4 от ЗПУО

9

01-00-228 / 02.08.2018 г.

ДГ”Незабравка”с. Братя Даскалови,

Ул. „Камено”20

2018

177290396

Заповед № РД-0316/13.07.2018 г. на кмета на Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Директор

Венета Костадинова Танева

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст

dgdaskalovi@abv.bg

Преобразуване чрез разделяне чл.310,ал.5,чл.311,ал.1,чл.313,ал.1,т.3,чл.314,ал.4 от ЗПУО

10

01-00-229 / 02.08.2018 г.

ДГ”Иглика”  с. Найденово

2018

177290421

Заповед № РД-0316/13.07.2018 г. на кмета на Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Директор

Тотка Танчева Тотева

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст

0889402226;

dgnaidenovo@abv.bg

Преобразуване чрез разделяне чл.310,ал.5,чл.311,ал.1,чл.313,ал.1,т.3,чл.314,ал.4 от ЗПУО