С Решение № 243/29.01.2013 г. на Общински съвет Братя Даскалови е приет Културния календар за 2013 г. на Община Братя Даскалови, който включва: