Бюджет на общообразователните училища на територията на Община Братя Даскалови за 2015 г.

Бюджети на общообразователните училища на територията на Община Братя Даскалови за 2014 г.

С Решение № 243/29.01.2013 г. на Общински съвет Братя Даскалови е приет Културния календар за 2013 г. на Община Братя Даскалови, който включва: