Петко Михайлов Михайлов

За контакти:

Общинска администрация с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, ет. 3, стая .....,

Телефон: 04134/2208 

Факс: ........