Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Вече може да се извършва от всяка точка на страната и извън нея!

В линка може да разберете как : http://bratia-daskalovi.com/mestni-danatzi-i-taksi/plashtaniya-chrez-epay-easypay

Покана за обществено обсъждане на горско стопанският план и плана за дейностите по опазването от пожари за горските територии,собственост на Община Братя Даскалови.

   Регионална дирекция по горите - Стара Загора и Община Братя Даскалови, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че са  изработени горско стопански план и план за дейностите по опазването от пожари за горските територии, собственост на Община Братя Даскалови.

  На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 17.02.2020 г. (понеделник) от 10:00 чеса в сградата на  Община Братя Даскалови с адрес с. Братя  Даскалови, обл. Стара Загора, ул. Септемврийци №55 ще се проведе  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горските територии, собственост на Община Братя Даскалови. Материалите от извършеното планиране са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва: Община Братя Даскалови, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. до 14.02.2020 г.

  Всички предложения и забележки към материалите по предмета на общественообсъждане да предоставят в писмена форма до датата на общественото обсъждане - 17.02.2020 г.

ДИРЕКТОР РДГ СТАРА ЗАГОРА 

ИНЖ. ПЕТЪР ЗАЕКОВ

ЙС/ГС

 

 П О К А Н А

   

              За обществено обсъждане на проекта за бюджет на

                    Община Братя Даскалови за 2020 година

 

          Община Братя Даскалови на основание  чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси,   кани  ръководители на фирми,  кметове на населени места и кметски наместници, общински съветници,  ръководители на бюджетни звена  и жителите на общината на  21.01.2020 година  /вторник/  от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2020 година.

      Вашите мнения и препоръки може да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   Иван Танев

   Кмет на община Братя Даскалови

 

Проект за бюджета на община Братя Даскалови за 2020 година

1. Приходи - ТУК!

2. Разходи - ТУК!

3. Капиталови разходи - ТУК!

4. Ремонт улици - ТУК!

 

 

 

123

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 28.01.2020 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2019 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2019 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2020 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
13.01.2020 г.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК !!!