Техническа служба при Община Братя Даскалови 

Уведомява всички заинтересовани, че във връзка с изготвянето на цифров модел на кадастралния и регулационен план на с. Черна гора, няма да може да прави справки и издава скици за с. Черна гора за периода от 04.07.2016 г. до 11.07.2016 г.