П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018 година На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 година. Каним жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 17.04.2019 година от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2018 година.

Председател на Общински съвет

Петко Михайлов