На 15.06.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Община Брезово ще се проведе заключителна информационна среща по проект „МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

На срещата ще бъдат представени резултатите от реализирания проект, както и предстоящите стъпки пред учредената местна инициативна група на общините Брезово и Братя Даскалови. Поканени да вземат участие в заключителната среща са членовете на Управителния съвет на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, екипа на МИГ-а, партньорите по проекта, както и всички заинтересовани граждани.      

От  УС на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”