Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В изпълнение на чл.17 от  Закона за регионалното развитие Община Братя Даскалови стартира изработването на План за интегрирано  развитие на общината за периода 2021 – 2027 година. Изготвянето и изпълнението на Плана следва да отчита, както спецификите и потенциалите на съответния район, така и общите нови стратегически направления и изисквания във връзка с планирането и програмирането на регионалното развитие след 2020 г., в т.ч. целите и инструментите на кохезионната политика на Европейския Съюз.

Община Братя Даскалови 

В Дневен център за стари хора село Братя Даскалови 

от 23.03.2020 година час: 8:30 до 11:00

Телефон за връзка: 0885794922

Регионален център по трансфузионна хематология

Стара Загора  бул. "Ген. Столетов" 2, Регистратура - 042/611 444

Директор - 042/611 415 факс - 042/600 916 email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вече може да се извършва от всяка точка на страната и извън нея!

В линка може да разберете как : http://bratia-daskalovi.com/mestni-danatzi-i-taksi/plashtaniya-chrez-epay-easypay

ПОКАНА

 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 16.03.2020 г. /понеделник/, в 16.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

 

Дневен Ред:

 

1.  Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

2.    Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                              

                 

Управителен съвет

 

  06.03.2020 г.                                                                                                                                                          

 

Покана за обществено обсъждане на горско стопанският план и плана за дейностите по опазването от пожари за горските територии,собственост на Община Братя Даскалови.

   Регионална дирекция по горите - Стара Загора и Община Братя Даскалови, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че са  изработени горско стопански план и план за дейностите по опазването от пожари за горските територии, собственост на Община Братя Даскалови.

  На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 17.02.2020 г. (понеделник) от 10:00 чеса в сградата на  Община Братя Даскалови с адрес с. Братя  Даскалови, обл. Стара Загора, ул. Септемврийци №55 ще се проведе  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горските територии, собственост на Община Братя Даскалови. Материалите от извършеното планиране са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва: Община Братя Даскалови, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. до 14.02.2020 г.

  Всички предложения и забележки към материалите по предмета на общественообсъждане да предоставят в писмена форма до датата на общественото обсъждане - 17.02.2020 г.

ДИРЕКТОР РДГ СТАРА ЗАГОРА 

ИНЖ. ПЕТЪР ЗАЕКОВ

ЙС/ГС