Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОБЯВА

  На 29.02.2012г. от 09,30ч. в зала № 2 в сградата на общинска администрация с.Братя Даскалови  ще се проведе обществено обсъждане за регионален туристически продукт Туристически район : Садово - Първомай – Братя Даскалови във връзка с проектно предложение по Схема BG 161 PO/3.2 -02/2011 ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Очакваме Вашите мнения и идеи, относно горепосочения проект.

На 15.06.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Община Брезово ще се проведе заключителна информационна среща по проект „МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

На срещата ще бъдат представени резултатите от реализирания проект, както и предстоящите стъпки пред учредената местна инициативна група на общините Брезово и Братя Даскалови. Поканени да вземат участие в заключителната среща са членовете на Управителния съвет на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, екипа на МИГ-а, партньорите по проекта, както и всички заинтересовани граждани.      

От  УС на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”