Обявление за конкурс за длъжност секретар на община - за повече информация ТУК!

Съобщение от Районна прокуратура гр.Чирпан може да прочетете ТУК!

На 09 август 2016 г. от 10.00 ч., в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.

Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи и необходимите документи по подмярката.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

За допълнителна информация:
Име на служител: Петя Ацинова, управител. Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На 08 септември 2016 г. от 10.30 ч., в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на отворената процедура „Активно включване“ по ОПРЧР.

Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи, необходимите документи и начин на кандидастване по процедурата.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Техническа служба при Община Братя Даскалови 

Уведомява всички заинтересовани, че във връзка с изготвянето на цифров модел на кадастралния и регулационен план на с. Черна гора, няма да може да прави справки и издава скици за с. Черна гора за периода от 04.07.2016 г. до 11.07.2016 г.