Община Братя Даскалови на основание Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, кметове на населени места, кметски наместници и ръководители на бюджетни звена на публично обсъждане на проекта Бюджет на общината за 2016 г., което ще се състои на 30 ноември 2015 г. от 09.00 ч. в залата на община Братя Даскалови.

Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Танев -
кмет на Община Братя Даскалови

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.08.2015 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., по условията и реда на Наредба №16 от 30.07.2015 г., в сила от 04.08.2015 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

05.08.2015 г.
Управителен съвет

IMG1592На 30.04.2015 г. ОУ „Д-р Петър Берон” с.Мирово отпразнува 135 години от създаване на училището. Учениците с много ентусиазъм подготвиха и изнесоха литературно-музикална програма. Поздрав за празника на училището отправиха и малчуганите от ОДЗ „Детелина” филиал с.Мирово.


На тържеството присъстваха госпожа Галина Радева-заместник-кмет на община Братя Даскалови, госпожа Мануела Делчева-директор на дирекция „АООСИД” в община Братя Даскалови, господин Димитър Мурждов- кмет на с.Мирово, директори и учители от община Братя Даскалови, родители и бивши ученици от училището.


По случай 135 годишния юбилей госпожа Галина Радева от името на господин Иван Танев- кмет на община Братя Даскалови прочете поздравителен адрес и подари на училището мултифункционално цветно лазерно устройство.

 

IMG1573  IMG1591

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови”, договор № М13-22-154/20.08.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 29.07.2015 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ДОПИТВАНЕ

На 29.04.2015 г. от 10.00 часа в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща по втората фаза от Националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. По време на срещите ще се обобщят резултатие от направените анкети, имащи за цел да проучат сред широката общественост какво гражданите искат да се промени в тяхното населено място с европейски средства.

Акцент на събитието ще бъде обсъждане на добрите идеи на гражданите, мястото им в общинския план за развитие, както и конкретните възможности за осъществяване на предложенията чрез финансиране по различни оперативни програми.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За допълнителна информация: 

 Име на служител: Петя Ацинова, управител. Тел:. 0889 199180, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.