Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

imageНа 10 ноември 2017 г. /петък/ институцията на омбудсмана организира изнесени приемни във всички 11 общини в област Стара Загора.

Гражданите на общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Маглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан ще могат да поставят проблемите си и ще бъдат консултирани от експертите на националния обществен защитник. /Виж по-долу списък с адресите и началния час на приемните/.

В 12.00 часа в с. Ветрен омбудсманът Мая Манолова ще открие Седмия национален фестивал „Като звездите“ за деца таланти в неравностойно положение, който се провежда под нейния патронаж.

По-рано през деня, в 11.00 часа, Мая Манолова ще даде брифинг в община Мъглиж. 

В 15.30 часа омбудсманът Мая Манолова, местният обществен защитник Надежда Чакърова и кметът на гр. Стара Загора Живко Тодоров ще дадат съвместна пресконференция в зала 2 в сградата на общинската администрация.

Записването на гражданите за изнесените приемни на 10 ноември 2017 г. ще се осъществява до 11.00 часа на 9 ноември 2017 г. /четвъртък/ както следва:

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Начален час на приемната – 11.00
Телефони за записване: 042614654; 042918654
Място – Общинска администрация - бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, зала „Фоайе“

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Начален час на приемната  – 11.00
Телефони за записване: 04134 22 60
Място:  Общинска администрация  - ул. „Септемврийци“ № 55, Гербова зала на партера

ОБЩИНА ГУРКОВО
Начален час на приемната – 11.00

Телефон за записване:  04331 22 60                 
Място: Народно читалище „Войвода Генчо Къргов“  - пл. „Генчо Къргов" № 1, малка зала

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Начален час на приемната  – 11.00

Телефони за записване:  0418 68 901

Място: Общинска администрация  - бул. „Република“ № 48, приемна на 1 етаж

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Начален час на приемната  – 11.00

Телефон за записване:  0431 98 340 

Място: бул. „Александър Батенберг“ № 4, етаж 3 /офис на местния обществен посредник Гинка Щерева/

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Начален час – 11.00
Телефон за записване: 04321 33 01         

Място – Пенсионерски клуб „Мъдрост“  - пл. „Трети март“ № 32 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Начален час на приемната – 11.00

Телефон за записване: 04330 20 40                               
Място: Общинска администрация – ул. „Георги Бенковски“ № 9, заседателна зала на 2 етаж

ОБЩИНА ОПАН
Начален час на приемната – 14.30
Телефони за записване: 04101 22 60          
Място: Общинска администрация  

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Начален час на приемната – 11.00

Телефони за записване: 04361 32 60
Място: Читалище „Напред“ –  пл. „Освобождение“ № 4, Информационен център

ОБЩИНА РАДНЕВО
Начален час  на приемната – 11.00

Телефон за записване: 0884 370 901             
Място: Общинска администрация – ул. „Митьо Станев“ № 1, зала  315 на 3 етаж

ОБЩИНА ЧИРПАН
Начален час на приемната – 11.00
Телефон за записване: 0416 99 649
Място: Общинска администрация – пл. „Съединение“ №1, голяма зала на 1 етаж

ПОКАНА

 Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 31.10.2017 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

 

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

 

Дневен Ред: 

1.  Промени в стратегията за ВОМР Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

 2.  Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

                                                                                                                              

                                                                              Управителен съвет    17.10.2017 г.                                               

     „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 22.05.2017 г. /понеделник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния Дневен Ред:

  1. Промени в Устава на Сдружението.
  2. Избор на членове на УС на Сдружението.
  3. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.                                                                                                                            

Управителен съвет                  11.05.2017 г.                                           

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и правилника за прилагането му Община Братя Даскалови стартира изготвянето на Междинна оценка на общински план за развитие 2014 – 2020 година.

Приканваме всички граждани и заинтересовани страни за мнения и предложения за по–ефективното изпълнение на заложените цели и приоритети. Докладът от извършената оценка е публичен и подлежи на обсъждане и приемане от Общинския съвет Братя Даскалови.