На 24 юни 2013 г. /понеделник/ веднага след провеждането на редовната сесия на Общински съвет Братя Даскалови в сградата на община Братя Даскалови (сесията е с начален час 09.30 ч.) ще се проведе среща за уточняване на приоритетите, които ще бъдат включени в Общински план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014 - 2020. На срещата ще присъстват представители на Общинска администрация Братя Даскалови, кметове на населени места на територията на общинат, общински съветници.

Община Братя Даскалови призовава жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.

Очакваме Ви!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-08-22 от 19.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се удължава срока на предоставяната социална услуга до 15.01.2014 г. вкл. В средата на месец юли ще се сключат допълнителни споразумения за удължаване срока на предоставяне на социалната услуга. По проекта личните асистенти са 38, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 38 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-08-22 от 19.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се удължава срока на предоставяната социална услуга до 15.01.2014 г. вкл. В края на месец май 2013 г. предстои сключване на допълнителни споразумения със потребителите на социалната услуга и личните асистенти. По проекта личните асистенти са 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

На 31 май 2013 г. /петък/ в сградата на община Братя Даскалови от 9:30 ч. ще се проведе среща за уточняване на приоритетите, които ще бъдат включени в Общински план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014 - 2020. На срещата ще присъстват представители на Общинска администрация Братя Даскалови, кметове на населени места на територията на общината.

Община Братя Даскалови призовава жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.

Очакваме Ви!

Във връзка с информационна кампания на Министерството на земеделието и храните по горските мерки 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) ще се проведат срещи (семинари) в следните населени места:

  • гр. Гурково - 18 април 2013 г., Читалище "Войвода Генчо Къргов" от 10.00 часа;
  • гр. Мъглиж - 18 април 2013 г., Читалище "Пробуда 1869" от 14.30 часа.

Повече информация за срещите и участниците в тях може да научите от прикачения файл - ТУК.