ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия "с. Сърневец - с. Братя Даскалови" от общинската транспортна схема." Маршрутни разписания: МР № 03 Сърневец - Братя Даскалови; МР № 04 Сърневец - Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9029438

Пълната документация може да свалите от ТУК.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: "Поставяне на спортни съоръжения на открито и закрито по проект 24/321/01314 „Спортът– здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9029286

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: "Поставяне на спортни съоръжения на открито и закрито по проект 24/321/01314 „Спортът– здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9028723

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана няма избран изпълнител и няма сключен договор.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия "с. Сърневец - с. Братя Даскалови" от общинската транспортна схема." Маршрутни разписания: МР № 03 Сърневец - Братя Даскалови; МР № 04 Сърневец - Братя Даскалови”.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9028449

Пълната документация може да свалите от ТУК.