Община Братя Даскалови обявява процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за строителство с предмет: "Прилагане на енергоефективни мерки в сградата на ОДЗ "Детелина" с. Оризово, общ. Братя Даскалови".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до документацията за участие в откритата процедура.

Документация за участие може да изтеглите от ТУК.

Въпроси, отговори и разяснение по документацията:

Въпрос 1 и КСС (12.04.2012 г.) - може да прочетете ТУК.

Въпрос 2 (20.04.2012 г.) - Отговор на въпрос 2 и Разяснение

Въпрос 3 (25.04.2012 г.) - Отговор на въпрос 3