С Решение № 199 от 15.11.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови е приет Общ устройствен план на Община Братя Даскалови

С пълното съдържанието на Общия устройствен план може да се запознаете - ТУК

Окончателен проект на ОУП Братя Даскалови

Обяснителна записка

  • Общински план за развитие 2014-2020 г.
  • Стратегии

    1. Стратегия по заетостта на Община Братя Даскалови 2007 - 2013 г.