Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Предстоящо заседание на Общински съвет - Братя Даскалови:

Дата: 31.07.2020 г. (Петък)

Начален час: 09:30 ч.

Място на провеждане: Гербова зала на Общиска администрация Братя Даскалови (с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55)