Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Предстоящо заседание на Общински съвет - Братя Даскалови:

Дата: 30.12.2020 г. (Сряда)

Начален час: 12:00 ч.

Заседанието ще се проведе  неприсъствено чрез видеоконферентна връзка и ще може да бъде наблюдавано от всеки желаещ чрез линк публикуван тук в деня на неговото провеждане.

линк:

Дневен ред за сесия на 30.12.2020 г.


Дневен ред за сесия на 18.12.2020 г.


Дневен ред за сесия на 29.09.2020 г.


Дневен ред за сесия на 29.09.2020 г.


Дневен ред за сесия на 27.09.2020 г.


Дневен ред за сесия на 31.07.2020 г.


Дневен ред за сесия на 29.06.2020 г.


Дневен ред за сесия на 27.05.2020 г.


Дневен ред за сесия на 12.03.2020 г.


Дневен ред за сесия на 12.02.2020 г.


Дневен ред за сесия на 31.01.2020 г.


Дневен ред за сесия на 23.12.2019 г.


Дневен ред за сесия на 29.11.2019 г.


Дневен ред за сесия на 12.11.2019 г.