Предстояща извънредна сесия на Общински съвет Братя Даскалови:

Дата: 06.08.2019 г. (вторник)

Начален час: 09.30 ч.

Място на провеждане: Заседателна зала в общинска администрация Братя Даскалови (с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55)