Предстояща извънредна сесия на Общински съвет Братя Даскалови:

Дата: 21.12.2017 г.

Начален час: 09.30 ч.

Място на провеждане: Заседателна зала в общинска администрация Братя Даскалови (с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55)