Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Народно читалище ,,Отец Паисий – 1928“, с. Горно Белево е основано от група местни учители на 01.02.1928 година. Броят на членовете му е бил 42 души. Първата просветна дейност е била прочит и обсъждане на книги. Създава се театрален състав, а първите представления са: ,,Доктор по неволя“, ,,Геновева“, ,,Гергана“ и ,,Делба“.

През 1972 година читалището влиза в новопостроена сграда, в която се помещава и сега  заедно с кметството и пощата. Читалището разполага с голям киносалон и сцена, два клуба и библиотека с 9868 тома. През цялата  си история в дейността на читалището са вземали участие всички активни жители на селото. Целият обществен живот е свързан с читалището. За дейността си през 1972 година читалището е удостоено с орден ,,Кирил и Методий“ II степен.

Читалището е регистрирано в Окръжен съд - гр. Стара Загора с решение № 94/13.10.1997 година. В момента в читалището има група за изворен фолклор. Тази група участва всяка година в общинските прегледи на художествената самодейност. Читалището има традиция в отбелязването на важни дати, като от особено значение е 19.02, когато населението си припомня обесването на Васил Левски пред паметната плоча, издигната на мястото на хана, в който той е отсядал при обиколките си. Читалището разполага с компютър, свързан с интернет и копирна  техника, които са закупени със собствени средства.